> CONTACT

Contact

Company IR Contact:

Phone: +86-025 85766891
Add.: No. 2, Youzishan Road, Dongba, Gaochun District, Nanjing City Jiangsu Province 210000 People’s Republic of China

Investor Relations Firm Contact:

Janice Wang
EverGreen CQ Consulting Inc.
IR@changqingconsulting.com
+1 571-464-9470
+86 13811768559